Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 646 af 31. maj 2023,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1149 af 04. september 2023

§ 30

Receptpligtige lægemidler, der er godkendt til markedsføring til dyr til forebyggende behandling, må anvendes, udleveres eller ordineres, uden at der forud er konstateret sygdom på betingelse af, at dyrlægen har et sådant kendskab til dyrets eller dyreholdets helbredstilstand, at det er fuldt forsvarligt at indgive lægemidlet til dyret eller dyrene, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Dyrlægen må, i forbindelse med lovpligtig vaccination anvende, udlevere eller ordinere vaccine, uden at dyrlægen har et særligt kendskab til besætningen og til dyrenes helbredstilstand.

Stk. 3 Når dyrlægen indledningsvist har stillet diagnosen coccidiose eller cryptosporidiose i en kvæg eller svinebesætning, må efterfølgende ordineringer til behandling heraf ske i henhold til stk. 1.

Stk. 4 Når dyrlægen indledningsvist har stillet diagnosen coccidiose eller cryptosporidiose i en fåre- eller gedebesætning, må efterfølgende ordineringer til behandling heraf ske i henhold til stk. 1 i den pågældende læmningssæson.