Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 356 af 8. april 2015,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 893 af 27. august 2019

§ 12

Et gruppe 1-forsikringsselskabs finansieringsplan, jf. § 248 b i lov om finansiel virksomhed, skal som minimum indeholde de i § 11, stk. 1 og 2, nævnte oplysninger.