Bekendtgørelse om dokumentation og indberetningspligt ved tinglysning af dokumenter vedrørende fast ejendom for selskaber m.fl.

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 182 af 29. marts 1973

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Dokumenter om adkomst på fast ejendom eller en del af en sådan for selskaber, foreninger og andre sammenslutninger, private institutioner, stiftelser og legater skal for af kunne tinglyses enten

  • 1) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes til helårsbeboelse, eller

  • 2) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der ikke er omfattet af lovens § 1 samt angive dette erhvervsøjemed f.eks. produktionsvirksomhed, forretningslokaler, udstykning eller bebyggelse med videresalg for øje, eller

  • 3) indeholde erhververens erklæring om, at ejendommen skal anvendes i et erhvervsøjemed, der er omfattet af lovens § 1 og angive dette erhvervsøjemed, eller

  • 4) være ledsaget af boligministeriets tilladelse til erhvervelsen.

§ 2

De i § 1, nr. 1, 2 og 3 omhandlede erklæringer afgives under strafansvar.

§ 3

I de i § 1, nr. 3 omhandlede tilfælde indsender tinglysningsdommeren kopi af skødet til boligministeriet.

§ 4

Kommer tinglysningsdommeren i øvrigt under varetagelsen af sine sædvanlige opgaver til kundskab om virksomhed, som kan være omfattet af lovens § 1, afgives indberetning herom til boligministeriet.

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. april 1973.