Bekendtgørelse om cannabisbulk og cannabisudgangsprodukter § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2539 af 14. december 2021

§ 30

Fremstilleren skal sikre, at referenceprøver af hver enkel batch af cannabisudgangsproduktet opbevares i mindst et år efter den fastsatte udløbsdato.

Stk. 2 Referenceprøver af anvendt cannabisbulk, hjælpestoffer, emballage mv. skal fremstilleren opbevare i mindst to år efter frigivelsen af produktet. Denne periode kan afkortes, hvis deres holdbarhed er kortere. For visse flygtige opløsningsmidler, gasser og vand samt andre råvarer, hvor der findes væsentlige forhold, der taler for det, kan opbevaring af referenceprøver undlades.

Stk. 3 De i stk. 1 og 2 nævnte prøver skal være tilgængelige for Lægemiddelstyrelsen.