Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2107 af 24. november 2021

§ 14

Gennemsigtige eller halvgennemsigtige vægge, navnlig vægge helt af glas, skal være tydeligt afmærket eller adskilt fra arbejdspladser og adgangsveje på en sådan måde, at de beskæftigede ikke utilsigtet kan komme i kontakt med væggene. Hvis adskillelse ikke er mulig, eller væggene ikke består af sikkerhedsmaterialer, og der samtidig er risiko for, at de beskæftigede kommer til skade, såfremt væggene splintres, skal væggene beskyttes mod sprængning.