Bekendtgørelse om børnehuse § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om børnehuse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1487 af 06. december 2023

§ 3

Børnehuset skal, som led i tilrettelæggelsen af den børnefaglige undersøgelse efter § 22 i barnets lov, bistå barnets eller den unges handlekommune med at undersøge barnets eller den unges behov for støtte som følge af overgrebet.

Stk. 2 Børnehuset skal tilbyde krisestøtte og psykologsamtale til barnet eller den unge samt til barnets eller den unges nærmeste omsorgspersoner i sager, hvor personalet i børnehuset vurderer, at det er relevant.