Bekendtgørelse om bobestyrere § 8

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 808 af 29. november 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1631 af 18. december 2018 og bekendtgørelse nr. 1111 af 30. juni 2020

§ 8

En advokat, der udøver advokatvirksomhed, behandler et bo færdigt, selvom autorisationen som bobestyrer ophører. Det samme gælder, hvis et bo genoptages.

Stk. 2 Skifteretten kan uanset stk. 1 bestemme, at en advokat, hvis autorisation som bobestyrer ophører, ikke skal behandle et bo færdigt. Advokaten skal herefter straks aflevere aktiver og andet materiale, som tilhører uafsluttede boer, til skifteretten. Endvidere skal bobestyreren snarest aflægge regnskab for bestyrelsen af boerne. Det samme gælder, hvis bobestyreren afsættes efter dødsboskiftelovens § 54 a, stk. 2, eller fritages for hvervet som bobestyrer i et enkelt bo.