14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om bidrag til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1437 af 05. December 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Finanstilsynet meddeler Fonden en gang om året om størrelsen af det beløb pr. police, som skadesforsikringsselskaberne skal anvende ved beregning af bidrag til Fonden. Finanstilsynet giver Fonden meddelelse senest 6 måneder før, at skadesforsikringsselskaberne skal indbetale bidrag til Fonden.

•••

Stk. 2 Skadesforsikringsselskaberne indbetaler bidraget til Fonden den 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar for de forsikringer, jf. § 3, stk. 1, som skadesforsikringsselskabet har nytegnet eller fornyet i henholdsvis 1., 2., 3. og 4. kvartal. Skadesforsikringsselskaberne skal betale første bidrag til Fonden på den dato, jf. 1. pkt., der først følger efter udløbet af de seks måneder efter, at Finanstilsynet har givet meddelelse efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Skadesforsikringsselskaberne kan opkræve det beløb pr. police, som skadesforsikringsselskaberne skal indbetale til Fonden, hos de forsikringstagere, der har tegnet eller fornyet en forsikring, der er nævnt i § 3, stk. 1.

•••

Stk. 4 Beløb opkrævet i medfør af stk. 3 vil ikke blive tilbagebetalt til forsikringstageren, såfremt forsikringen ophører før tid.

•••
profile photo
Profilside