14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betingelserne for officiel notering § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1170 af 31. October 2017. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Finanstilsynet skal inden 6 måneder efter modtagelsen af ansøgningen give udstederen meddelelse om sin afgørelse. Kræver Finanstilsynet inden for denne frist supplerende oplysninger, løber fristen først fra den dato, hvor udstederen har fremsendt de oplysninger, der er nødvendige for at træffe afgørelsen.

•••

Stk. 2 Foreligger der ingen afgørelse inden for de i stk. 1 nævnte frister, anses ansøgningen for afslået.

•••
profile photo
Profilside