Bekendtgørelse om betaling for tjenestehandlinger i udenrigstjenesten § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 20. december 2023

§ 11

For foredrag om kommercielle emner betales et gebyr på minimum 4.480 kr. for alle virksomheder, jf. dog § 19 stk. 4 og stk. 5. Små og mellemstore virksomheder, jf. årsregnskabslovens § 7, stk. 2, nr. 1. og 2, kan på baggrund af en tro og love erklæring om, at SMV-kriterier opfyldes og en de minimis erklæring få tilskud, der reducerer gebyret til minimum 2.240 kr.

Stk. 2 Ud over det i stk. 1 nævnte gebyr opkræves refusion for foredragsholderens rejse- og opholdsudgifter opgjort efter de for statslige tjenesterejser gældende regler.