Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 15a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1387 af 12. december 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 42 af 17. januar 2007, bekendtgørelse nr. 1379 af 12. december 2008, bekendtgørelse nr. 1065 af 11. november 2009 og bekendtgørelse nr. 1335 af 28. november 2017

§ 15a

Retten til frit valg efter § 15, stk. 1, finder ikke anvendelse for personer, der optages i et bestemt botilbud uden samtykke efter § 129 a i lov om social service.

Stk. 2 Retten til frit valg efter § 15, stk. 1, genindtræder, når den pågældende ikke længere opfylder kriterierne i § 129 a i lov om social service.