Serviceloven § 129a

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1089 af 16. august 2023,
som ændret ved lov nr. 482 af 12. maj 2023

Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller særligt chikanerende adfærd
§ 129a

Kommunalbestyrelsen kan indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som følge af en sindslidelse, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give informeret samtykke heri, i særlige tilfælde skal optages i et bestemt botilbud efter denne lovs § 108, når

  • 1) den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale,

  • 2) det er uforsvarligt over for øvrige beboere eller personalets sikkerhed ikke at sørge for flytning,

  • 3) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og

  • 4) det kan godtgøres, at det nye botilbud er bedre egnet til at imødekomme den pågældendes støttebehov.

Eksterne henvisninger

Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 11c, stk. 1, nr. 5 Bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område § 11, stk. 6, nr. 3 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 55, stk. 2, nr. 5 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 72, stk. 5 Retssikkerhedsloven (det sociale område) § 73, stk. 1, nr. 1 Kommunesamarbejdsloven § 1, stk. 2, nr. 4, litra a Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 8, stk. 1 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 8, stk. 2 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 10, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 15a, stk. 1 Bekendtgørelse om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service § 15a, stk. 2 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter lov om social service § 20, stk. 1