Bekendtgørelse om betaling af medlems- og efterlønsbidrag til en a-kasse § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 12. oktober 2023

§ 6

A-kassen bestemmer, hvornår medlemmet skal betale medlems- og efterlønsbidrag. A-kassen kan bestemme, at der skal betales for en uge, en måned eller et kvartal ad gangen. Det kan enten være forud eller bagud. Det skal fremgå af opkrævningen, hvilken periode der betales for.

Stk. 2 Medlemmet skal betale bidraget, når det forfalder. Bidraget kan tidligst forfalde den første dag i den periode, bidraget gælder for.

Stk. 3 Det skal tydeligt fremgå af opkrævningen, hvad medlemmet skal betale i bidrag til henholdsvis arbejdsløshedsforsikringen, ATP, administrationsudgifter og efterløn. Hvis a-kassen ikke sender en opkrævning, skal a-kassen sende et brev om, hvad medlemmet skal betale i bidrag. Brevet skal sendes hvert år inden udgangen af januar måned. A-kassen skal sende et nyt brev, hvis bidragene ændres i løbet af året.

Stk. 4 Hvis der sker samlet opkrævning af medlemsbidrag til a-kassen og kontingent til den faglige organisation, skal det fremgå af opkrævningen, hvad der skal betales til a-kassen alene.

Stk. 5 Hvis medlemmet ikke betaler hele det opkrævede beløb, afskrives indbetalingen først på medlemsbidraget og derefter på efterlønsbidraget. Det gælder dog ikke, hvis medlemmet har meddelt a-kassen, hvordan beløbet skal fordeles på de enkelte bidrag. Medlemmet kan kun betale efterlønsbidrag, hvis medlemmet også betaler medlemsbidrag. Dette gælder dog ikke, hvis medlemmet er omfattet af § 8 eller § 28.