14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 874 af 04. July 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ved indgivelse af ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation betales et gebyr på 1.000 kr. til den myndighed, hvortil ansøgningen skal indgives. Ved afgivelse af erklæring om dansk indfødsret til Statsforvaltningen betales et gebyr på 1.100 kr.

•••

Stk. 2 Der betales ikke gebyr for børn, der er omfattet af forældres ansøgning eller erklæring om dansk indfødsret, jf. §§ 5 og 6, stk. 2, i lov om dansk indfødsret.

•••

Stk. 3 Der betales ikke gebyr for ansøgning om naturalisation af børn under 18 år, hvis forældre, eller en af disse, er født danske eller senere har erhvervet dansk indfødsret.

•••

Stk. 4 Der betales ikke gebyr for ansøgning om naturalisation af adoptivbørn under 18 år, hvis adoptivforældre, eller en af disse, er danske statsborgere.

•••
profile photo
Profilside