14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om beskikkelse af bygningssagkyndige og udarbejdelse af tilstandsrapporter som led i huseftersynsordningen § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1587 af 10. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Personer omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2005/36/EF om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer, der midlertidigt og lejlighedsvist ønsker at udøve erhvervet som bygningssagkyndig, kan beskikkes som bygningssagkyndig, hvis den pågældende opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 3-8, samt § 4, stk. 3.

•••

Stk. 2 Beskikkelsen udløber efter 3 år, men der kan ansøges om genbeskikkelse. Det er en forudsætning for genbeskikkelse, at ansøgeren opfylder betingelserne i § 4, stk. 1, nr. 4-8.

•••

Stk. 3 Ved genbeskikkelse finder reglerne i § 8, stk. 4-6, endvidere anvendelse.

•••

Stk. 4 Sager om etablering behandles efter reglerne i direktivets artikel 11-14 og 50-52.

•••
profile photo
Profilside