Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1579 af 21. december 2022

§ 6

Ved salg af et af § 5, stk. 1, omfattet lægemiddel på apotek eller apoteksenheder kan apotekeren fastsætte forskellige priser på apoteker og apoteksenheder, dog skal der på det enkelte apotek eller apoteksenhed inden for samme dato tages samme pris, uanset om lægemidlet sælges med eller uden tilskud efter sundhedslovens §§ 143-154.

Stk. 2 Ved forsendelse af lægemidler omfattet af § 5, stk. 1, fra apoteker og apoteksfilialer til et medicinudleveringssted, skal anvendes den pris, der er gældende på apoteket eller apoteksfilialen på forsendelsestidspunktet.