Bekendtgørelse om beregning af forbrugerpriser m.v. på lægemidler § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1874 af 28. december 2023

§ 5

Forbrugerprisen for håndkøbslægemidler, der i henhold til lægemiddellovens § 60, stk. 2, kan forhandles uden for apotek, består af en udsalgspris fastsat af apoteket eller et salgssted godkendt til forhandling af sådanne lægemidler, jf. lægemiddellovens § 39, samt eventuelt recepturgebyr, jf. stk. 2.

Stk. 2 Ved salg på apotek eller apoteksenhed af et af stk. 1 omfattet lægemiddel efter recept eller rekvisition omfatter forbrugerprisen recepturgebyr efter § 14.