Bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv. § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 261 af 22. februar 2021

§ 4

Udbyderne skal uden ugrundet ophold underrette den rekvirerende beredskabsaktør, såfremt der sker ændringer af et abonnement med sikret adgang eller sikret fortrinsret, som har betydning for den etablerede sikring.