Bekendtgørelse om beredskab for oliesektoren § 14

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 424 af 25. april 2018

Hændelser
§ 14

Hændelser, der i væsentlig grad reducerer virksomhedens eller den centrale lagerenheds funktionalitet eller funktionaliteten af andre dele af oliesektoren, skal uden ugrundet ophold meddeles Energistyrelsen.

Stk. 2 Virksomhederne og den centrale lagerenhed skal uden ugrundet ophold underrette Energistyrelsen og Center for Cybersikkerhed om it-sikkerhedshændelser, der påvirker forsyningskritiske it-systemer, gennem en af Erhvervsstyrelsen dertil indrettet internetbasseret portal, såfremt de opfylder kriterierne beskrevet i § 9 stk. 1. Underretningen skal som minimum indeholde en beskrivelse af:

  • 1) Hændelsen.

  • 2) Hændelsens konsekvenser.

  • 3) Hvorvidt hændelsen vurderes at have væsentlige konsekvenser for tjenester i andre sektorer eller andre EU- eller EØS-lande.

Stk. 3 Energistyrelsen kan efter høring af den meddelende virksomhed i stk. 1 oplyse offentligheden om konkrete it-beredskabshændelser, hvis offentlighedens kendskab hertil er nødvendigt for at forebygge en hændelse eller håndtere en igangværende hændelse.