Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger, der leveres eller modtages i henhold til Prümafgørelsen om udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer m.v. § 11

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 882 af 04. juli 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 522 af 23. maj 2018

§ 11

Enhver ikke-elektronisk levering eller modtagelse af oplysninger skal logges. Logningen skal omfatte følgende oplysninger:

  • 1) Grunden til leveringen.

  • 2) De leverede oplysninger.

  • 3) Datoen for leveringen.

  • 4) Navnet eller referencekoden på den søgende myndighed, og den myndighed, der forvalter databasen.