Bekendtgørelse om behandling af forbrugerklager i Nævnenes Hus samt Forbrugerklagenævnet § 23

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 65 af 16. januar 2019

§ 23

Nævnenes Hus offentliggør information og statistik om forskellige forhold inden for forbrugerklageområdet, herunder nævnets afgørelser, jf. § 40 i forbrugerklageloven. Offentliggørelsen sker elektronisk med angivelse af de erhvervsdrivendes navne, forretningssted mv.