Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende § 9

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1680 af 11. december 2023

§ 9

Far eller medmor indtræder i mors ret til barselsdagpenge efter § 7, stk. 2, 1. pkt., hvis mor dør eller på grund af sygdom bliver ude af stand til at passe barnet.

Stk. 2 Den søfarende kan uden at miste retten til dagpenge deltage i fritidsundervisning, når hensynet til barnet ikke taler imod dette.