Bekendtgørelse om barselsdagpenge til søfarende § 7

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1680 af 11. december 2023

§ 7

Der kan ydes barselsdagpenge i indtil 28 uger efter fødslen.

Stk. 2 Mor har ret til barselsdagpenge i de første 10 uger efter fødslen. Far eller medmor har i samme periode ret til barselsdagpenge i 2 sammenhængende uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiveren inden for de første 10 uger efter fødslen.

Stk. 3 Herudover har forældrene hver ret til barselsdagpenge i yderligere 9 uger efter udløbet af den 10. uge efter fødslen. Far eller medmor har dog ret til at påbegynde de 9 uger inden for de første 10 uger efter fødslen. De 9 uger skal holdes inden udgangen af 28 uger efter barnets fødsel.