Bekendtgørelse om autorisation af rådgivningsvirksomheder på arbejdsmiljøområdet § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 622 af 08. april 2021

§ 2

Autorisation af rådgivningsvirksomheder har til formål at sikre, at rådgivningsvirksomhedens ydelse har den fornødne kvalitet og det fornødne indhold, herunder at rådgiverne har de nødvendige kompetencer, jf. § 6 om uddannelsesmæssige kvalifikationer og erfaring m.v., til at kunne bistå med rådgivning ved efterkommelse af påbud i henhold til bekendtgørelse om kompetencepåbud.

Stk. 2 Ved rådgivere forstås rådgivningsvirksomhedens faglige personale med ansvar for rådgivningsopgaver.