Bekendtgørelse om arbejdets udførelse § 29

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om arbejdets udførelse er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1234 af 29. oktober 2018,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1421 af 29. september 2020

§ 29

Arbejdstilsynets afgørelser efter bekendtgørelsen kan påklages efter lov om arbejdsmiljø § 81.