Bekendtgørelse om Apotekervæsenets Pensionsordning § 32

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 192 af 23. marts 1995

§ 32

Pensioner og efterindtægt efter bestemmelserne i kapitel kapitel 4-7 reguleres på samme måde som statstjenestemandspensioner.

Stk. 2 De i § 29 nævnte opsatte pensioner reguleres med virkning fra 1. april 1986 efter bestemmelserne i stk. 1.