Bekendtgørelse om apotekers og sygehusapotekers regnskab med omsætning og lagerhold af euforiserende stoffer § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1457 af 24. juni 2021

Returnering og destruktion
§ 10

Ved returnering af euforiserende stoffer, inklusive lægemidler indeholdende euforiserende stoffer, fra apoteket eller sygehusapoteket til leverandøren, registreres dato, modtagerens navn, den leverede mængde og den derefter fremkomne lagerbeholdning i regnskabet.