Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab § 30

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1661 af 11. december 2023

§ 30

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024 og finder anvendelse for regnskaber for regnskabsåret 2023 og efterfølgende år.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 863 af 23. august 2019 om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab ophæves.