Bekendtgørelse om anvendelsen af ophavsretsloven i forhold til andre lande § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 218 af 09. marts 2010,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1001 af 23. juni 2023

WIPO-traktaten om ophavsret (WCT)
§ 6

Bestemmelserne i §§ 2-5 finder tilsvarende anvendelse i forhold til lande, der har tiltrådt WIPO-traktaten om ophavsret (WCT).