Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning § 147

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2510 af 09. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 526 af 22. april 2022 og bekendtgørelse nr. 688 af 19. maj 2022

§ 147

Der skal anvendes fartdæmpere sammen med E 68,4 Zone med lokal hastighedsbegrænsning ved indkørsel til zonen på vejstrækninger, der har væsentlig betydning for den generelle trafikafvikling, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 Der skal ikke anvendes fartdæmpere ved en overgang fra en hastighedsbegrænsning afmærket med E 68,4 til en anden hastighedsbegrænsning afmærket med E 68,4.

Stk. 3 Fartdæmperen skal placeres maksimalt 50 meter efter E 68,4.

Stk. 4 Der kan desuden anvendes yderligere fartdæmpere på de enkelte vejstrækninger inden for hastighedszonen, som passer til den skiltede hastighed.