Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

Lægetilsyn
§ 3

Ved anvendelse af håndjern eller sikringscelle med eller uden tvangsfiksering skal der ske lægetilkald og lægetilsyn efter straffuldbyrdelseslovens § 65, stk. 3, § 65 a, stk. 3, jf. § 65, stk. 3, § 66, stk. 5, og § 66, stk. 6.

Stk. 2 Ved anvendelse af andre sikringsmidler, jf. § 10, skal der ske lægetilkald efter straffuldbyrdelseslovens § 66, stk. 6. I tilfælde, hvor der anvendes håndjern efter § 10, stk. 2 og 3, skal lægetilkald dog ske efter reglerne i straffuldbyrdelseslovens § 65, stk. 3.

Stk. 3 Hvis anvendelse af sikringsmidler varer mere end 24 timer, skal læge orienteres dagligt, således at den pågældende blandt andet ud fra sit kendskab til den indsatte kan vurdere, om lægetilsyn er nødvendigt.