Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 175 af 31. januar 2022

Anvendelse af andre sikringsmidler
§ 10

Hvis betingelserne for anbringelse i sikringscelle er opfyldt, men en sådan celle ikke er til rådighed i institutionen, kan der i stedet midlertidigt ske anbringelse i et opholdsrum, hvorfra inventaret er fjernet.

Stk. 2 Hvis det er absolut påkrævet, kan der under anbringelsen anvendes håndjern.

Stk. 3 Hvis anbringelse som nævnt i stk. 1 ikke umiddelbart er mulig, kan der i stedet anvendes håndjern.

Stk. 4 Anvendelsen af sikringsmidler som nævnt i stk. 1-3 skal være så kortvarig som muligt. Er betingelserne for anbringelse i sikringscelle stadig opfyldt, skal den indsatte så hurtigt som muligt overføres til en institution, hvor den pågældende kan anbringes i sikringscelle.