Bekendtgørelse om anvendelse af RID i national transport og transport af farligt gods i håndbagage m.v. § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 541 af 12. juni 2012

Tilladelse til transport af farligt gods
§ 6

Farligt gods, som i henhold til RID er udelukket fra transport, eller som ikke kan transporteres på de betingelser, som er angivet i RID, må kun transporteres, hvis Trafikstyrelsen efter ansøgning skriftligt meddeler tilladelse til en sådan transport af farligt gods. Transporten skal ske på de vilkår, der måtte være fastsat i tilladelsen.

Stk. 2 Tilladelse efter stk. 1 kan kun gives under forudsætning af, at transporten kan udføres sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og at transporten er klart defineret og tidsmæssigt afgrænset.