Bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af lov om finansiel virksomhed (IFRS-bekendtgørelsen for finansielle virksomheder) § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1306 af 16. december 2008

Stk. 2 § 183, stk. 1, §§ 184, 190, 191 og 193-195 i lov om finansiel virksomhed finder dog ikke anvendelse på halvårsrapporten og eventuelle kvartalsrapporter.