Bekendtgørelse om antagelse af advokater som retsmæglere § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 365 af 16. maj 2008,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 212 af 28. februar 2023

§ 4

Der tilkommer advokaten et salær for hver sag, som advokaten tildeles som retsmægler.

Stk. 2 I særlige tilfælde kan der tilkendes advokaten salær for rejsetid og godtgørelse for rejseudgifter i forbindelse med retsmæglingen.

Stk. 3 Beløbene i stk. 1 og 2 fastsættes af den ret, der har tildelt sagen.