14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2112 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Kommunalbestyrelsen påser, at der ved godkendelse af det endelige byggeregnskab foreligger en driftsplan, jf. § 8, og at denne løbende revideres efter § 8, stk. 4. Kommunalbestyrelsen påser endvidere, at planen overholdes.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal indbringe spørgsmål om manglende overholdelses af drifts- og vedligeholdelsesplaner for huslejenævnet, når det efter kommunalbestyrelsens vurdering er af væsentlig betydning, for at bygningens vedligeholdelsestilstand kan opretholdes.

•••
profile photo
Profilside