14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2112 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Drift- og vedligeholdelsesplaner
Kommunalbestyrelsen fastsætter en frist, inden for hvilken ejeren skal udarbejde en plan for drift og vedligeholdelse af hele bygningen. Drifts- og vedligeholdelsesplanen skal indsendes til kommunalbestyrelsen senest samtidig med ansøgning om regnskabsgodkendelse.

•••

Stk. 2 Drift- og vedligeholdelsesplanen skal følge §§ 3, 4 og 6 i bekendtgørelse om bygningsdrift, jf. bekendtgørelse nr. 770 af 27. juni 2011 om bygningsdrift.

•••

Stk. 3 Projektmateriale, dokumentation for arbejdernes udførelse, driftsinstrukser, brugsanvisninger og lignende, der danner grundlag for planen, skal til enhver tid findes i ajourført form hos ejeren.

•••

Stk. 4 Planen revideres hvert 5. år af ejeren, særligt med henblik på at modvirke skader. Planen indsendes til kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan dog, efter at drifts- og vedligeholdelsesplanen er revideret 2 gange, beslutte, at ejeren ikke fremover skal indsende revideret plan til kommunalbestyrelsen. Det er en forudsætning for kommunalbestyrelsens beslutning, at bygningen løbende har været betryggende vedligeholdt i overensstemmelse med drifts- og vedligeholdelsesplanen.

•••
profile photo
Profilside