14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om ansøgnings- og tilsagnsprocedurer vedrørende støtte til bygningsfornyelse m.v. § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2112 af 11. December 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kommunalbestyrelsen kan i samarbejde med ejere, lejere og andelshavere udarbejde forslag om fælles friarealer og fælleslokaler på ejernes vegne.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen har pligt til skriftligt at orientere ejere, lejere og andelshavere i de berørte ejendomme om indholdet af projektforslaget.

•••

Stk. 3 Kommunalbestyrelsens orientering skal indeholde oplysning om reglerne i stk. 4 og § 11.

•••

Stk. 4 Ejerne, lejerne og andelshaverne kan inden for en af kommunalbestyrelsen fastsat frist skriftligt fremsætte indsigelser mod projektforslaget eller dele heraf samt fremkomme med ændringsforslag til projektforslaget.

•••
profile photo
Profilside