Bekendtgørelse om anmeldelse til og brug af Register for udenlandsk transportkørsel i Danmark § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2160 af 10. december 2020

§ 2

Udenlandske virksomheder med ansatte, der udfører cabotagekørsel med gods, hvor motorkøretøjets eller vogntogets samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, buscabotagekørsel, eller vejdelen af kombineret transport i Danmark, skal forud for en sådan kørsel, anmelde de oplysninger, der fremgår af § 3 i bekendtgørelse om vilkår for udenlandske virksomheders udførsel af cabotagekørsel med gods, bus eller vejdelen af kombineret transport, til Registeret for udenlandsk transportkørsel i Danmark. Selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte er undtaget fra anmeldelsespligten.

Stk. 2 Ved anmeldelse sker en registrering af oplysningerne efter stk. 1. Erhvervsstyrelsen tildeler ved registreringen den udenlandske virksomhed og hver kørsel et entydigt identifikationsnummer.