Bekendtgørelse om andre aktører § 10

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om andre aktører er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1183 af 25. november 2019

§ 10

Andre aktører, der udfører opgaver for jobcenteret, skal ved indhentelse af oplysninger til brug for behandling af en sag have forudgående samtykke fra personen, jf. retssikkerhedslovens § 11 a, stk. 1, 1. og 2. pkt.

Stk. 2 Hvis personen ikke samtykker til indhentelse af oplysninger efter stk. 1, skal anden aktør inddrage kommunen.