14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 962 af 25. June 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Til brug for Finansiel Stabilitets restrukturering og afvikling af et pengeinstitut i henhold til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder skal en virksomhed kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over berettigede indskud, jf. § 2, stk. 2, i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer samt dækkede indskud, jf. § 9 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder med opdeling i forhold til de enkelte typer af indskud, som Garantiformuen dækker.

•••

Stk. 2 Et realkreditinstitut eller et fondsmæglerselskab I skal kunne opgøre og tilvejebringe en specificeret opgørelse over virksomhedens dækkede kontante midler, jf. § 10 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning, herunder oplysning om bruttovolumen.

•••

Stk. 3 Opgørelsen, jf. stk. 1 og 2, skal desuden omfatte dækkede værdipapirer, jf. § 11 i lov om en indskyder- og investorgarantiordning.

•••

Stk. 4 Opgørelsen for et pengeinstitut skal udarbejdes i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer. Indskud omfattet af § 9, stk. 3-5, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning skal fremgå, i det omfang virksomheden har kendskab hertil.

•••

Stk. 5 Opgørelsen skal for et realkreditinstitut og et fondsmæglerselskab I udarbejdes i overensstemmelse med bilag 3 i bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer.

•••
profile photo
Profilside