Bekendtgørelse om afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 432 af 25. april 2023

§ 1

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen træffer afgørelse i sager om aktindsigt som sekretariat for:

  • 1) Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser.

  • 2) Forum for Arktisk Forskning.

  • 3) Certificeringsrådet.

  • 4) Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående Uddannelser (RUVU).

  • 5) Kvalifikationsnævnet.

  • 6) Lektoratsudvalget.

  • 7) Uddannelsesrådet for De Maritime Uddannelser.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2023.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 317 af 30. marts 2014 om afgørelse i visse sager om aktindsigt på Uddannelses- og Forskningsministeriets område ophæves.