Bekendtgørelse om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. § 38

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2283 af 29. december 2020,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 447 af 27. april 2023

§ 38

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2021.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 532 af 25. april 2019 om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. ophæves.