14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1179 af 25. November 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Personer, der er dagpengeberettigede efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., kan efter eget valg deltage i jobrettet uddannelse, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Retten gælder for

  • 1) personer, der ikke har en erhvervsrettet uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse, og

  • 2) personer, der ikke har en videregående uddannelse, der med hensyn til niveau og varighed overstiger en uddannelse på erhvervsakademiniveau, og som samtidig har en erhvervsuddannelse eller anden uddannelse, der kan sidestilles med en erhvervsuddannelse.

•••

Stk. 3 Personer, der anses for beskæftigede efter lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse eller lov om statens voksenuddannelsesstøtte, har ikke ret til jobrettet uddannelse efter denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside