AVU-loven § 34

Denne konsoliderede version af aVU-loven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven)

Lov nr. 311 af 30. april 2008,
jf. lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. maj 2019,
som ændret ved lov nr. 1746 af 27. december 2016 og lov nr. 745 af 08. juni 2018

§ 34

(Udeladt)