14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

AVU-loven § 22a

Lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af realkompetence i forhold til fag i almen voksenuddannelse, i uddannelsen til hf-eksamen og i uddannelsen til almen studentereksamen (avu-loven) paragraf 22a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af avu-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 603 af 23. maj 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22a Undervisningsministeren kan videregive oplysninger om uddannelsesdeltageres deltagelse i uddannelse efter denne lov til arbejdsløshedskasser til brug for rådgivning af deres medlemmer i forhold til kompetenceudvikling.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, hvilke oplysninger der kan videregives efter stk. 1. Undervisningsministeren kan endvidere fastsætte regler om videregivelse til andre, som har tilsvarende rådgivningsopgaver, og om betingelser for videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger.

•••
profile photo
Profilside