14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

ATP-loven § 36

Lov om arbejdsmarkedets tillægspension paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af atp-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1110 af 10. oktober 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Indsigelser mod størrelsen af de for et medlem konterede bidrag kan ikke fremsættes, når der er forløbet 3 år efter modtagelsen af underretning om bidragene i årsopgørelsen eller ved anden meddelelse. I andre tilfælde kan indsigelse ikke fremsættes, når der er forløbet 5 år fra det tidspunkt, hvor et eventuelt bidrag skulle have været indbetalt til Arbejdsmarkedets Tillægspension.

•••

Stk. 2 Krav på de enkelte ydelser i henhold til denne lov forældes 5 år efter, at ydelsen er forfaldet til betaling.

•••
profile photo
Profilside