Bøger, som nævner Arveloven § 62

Arvingers udlægs- og udløsningsret

- Side 45 -

...kap. 2, 4.3-4.4. Her skal alene omtales de regler i AL §§ 6-8Arveloven (AL) lov 515/2007:§ 8, der gælder, når der ikke efterlades en ægtefælle, men hvor arvelader efterlader sig flere slægtsarvinger. Den særlige regel i AL § 11, stk. 4, om en særarvings køberet, når ægtefællen benytter reglen i AL § 11, stk. 2, er omtalt i kap. 2, 4.2, 4.3 og 4.4.

Læs på Jurabibliotek