Bøger, som nævner Arveloven § 5

Lidt terminologi

- Side 27 -

...1961-62, Tillæg A, s. 1891 f., at han ville søge denne arveret ophævet, men dette er endnu ikke gennemført.Ifølge AL §§ 5, stk. 1, og 10 er 1/4 af en livsarvings og ægtefælles legale arv de pågældendes tvangsarv, dvs. arv, som ikke kan fratages dem ved testamente. Derimod er de andre slægtninge, der er legale arvinger (udarvingerne), ikke tvangsarvinger.

Læs på Jurabibliotek