Årsregnskabsloven § 93a

Denne konsoliderede version af årsregnskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov nr. 448 af 07. juni 2001,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022, lov nr. 700 af 24. maj 2022, lov nr. 735 af 13. juni 2023 og lov nr. 1535 af 12. december 2023

Hensatte forpligtelser
§ 93a

For udskudt skat, jf. § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet

  • 1) ved foregående regnskabsårs slutning,

  • 2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,

  • 3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og

  • 4) på balancetidspunktet.

Stk. 2 En virksomhed omfattet af undtagelsen i § 33, stk. 3, og § 47, stk. 3, skal oplyse herom og om den ekstraskat, som i året er betalt som følge af minimumsbeskatningsloven eller et andet lands tilsvarende regler.