14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Årsregnskabsloven § 93a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af årsregnskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1441 af 14. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§93a Hensatte forpligtelser
For udskudt skat, jf. § 47, skal i det mindste oplyses om beløbet

  • 1) ved foregående regnskabsårs slutning,

  • 2) indregnet i resultatopgørelsen i regnskabsåret,

  • 3) indregnet direkte på egenkapitalen i regnskabsåret og

  • 4) på balancetidspunktet.

•••
profile photo
Profilside